Margit Thorbjørnsen

Vejen til mere ro og nærvær

Yoga med dig i centrum

Yogamar Margit

Yoga der møder dig der hvor du er

Med yoga kan du bringe krop, åndedræt og sind mere i balance og dermed opnå en følelse af mere velvære og ro. I min undervisning er der fokus på at forbedre kropsbevidsthed, styrke, balance, åndedræt og nærvær – med udgangspunkt i dig og din krop. Jeg tilbyder bl.a holdundervisning, individuel undervisning, restorative workshops, yoga for virksomheder samt workshops om fx nervesystemet inkl. yogaundervisning. Børn med særlige behov kan især få glæde af yogaen, der ikke kun hjælper til fysisk udvikling, men også mentalt styrker selvværdet og giver børnene redskaber til at opleve mere ro og nærvær. Du kan læse mere om mulighederne i menuen.

Jeg tilbyder også SSP – Safe and Sound Protocol, en lytteterapi, der anvender filtreret musik til at regulere nervesystemet mod en mere tryg tilstand, så lydfølsomhed, stress og angst kan reduceres. Både børn, unge og voksne kan have glæde af terapien, der giver bedre fundament til andre inventioner som fx yoga.

Velkommen til:-)

Jeg kan varmt anbefale yoga hos Margit, hendes altid varme og venlige lune, og hendes altid dejlige måde at møde børnene på, børnene bliver altid mødt med den største anerkendelse og ros.
Margit har en bred viden og forståelse iht børn med specielle behov, på så mange måder og planer, at hun er suveræn med disse børn. Hun har altid et kæmpe overskud til at sætte sig i barnets sted og møde barnet lige der hvor barnet er. Børnene elsker hende.

M, forælder

Om yoga

Yoga har rødder i oldtidens Indien og har gennem tiden udviklet sig i mange forskellige retninger. Måske har du hørt om fx Vinyasa, Ashtanga, Hatha, Power, Iyengar, Yin, Restorativ eller Kundalini? Alle er erfaringsbaserede og bygger på tidligere læring om yoga og er forskellige veje til målet. Nogle mere fysiske, nogle mere spirituelle. Selve ordet yoga betyder at forene eller sammenføje. Man kan tale om en balance eller harmoni, når det gælder krop og sind, mens det i mere spirituelle termer kan betyde forening af den individuelle bevidsthed med den universelle. En anden betydning af ordet yoga er at opnå hvad der tidligere var uopnåeligt. Fx når det lykkes dig at nå tæerne i en stående foroverbøjning eller du får en ny forståelse af dig selv og andre, og dermed når et punkt, hvor du ikke har været før – et nyt perspektiv. Yoga kan også handle om nærvær i nuet. At lade opmærksomheden dvæle ved den aktivitet eller øvelse, man nu er i gang med. Ingen tanker om fortid eller fremtid, bare nærvær.

Min yoga-undervisning tager udgangspunkt i Hatha yogaen, hvor man arbejder med styrke, smidighed, balance, kropsbevidsthed og åndedræt i en lang række stillinger – asanas – og øvelser for bedre at kunne skabe ro og nærvær i både krop og sind. Hatha yogaen forbereder kroppen fysisk til på sigt at kunne sidde i meditationsstilling, uanstrengt og med rank ryg, så kroppen er i fuldstændig ro og meditationen kan flyde uden forstyrrelser. Åndedrættet er et vigtigt element i alle øvelserne og hjælper til at skabe nærvær, men også til at komme dybere ind i nogle af stillingerne og senere meditationen.

Yoga er en rejse – din rejse. Vi er alle udstyret med forskellige kroppe, så det er vigtigt, at du lytter til din krop, når du laver yoga. Vend opmærksomheden indad, mærk og oplev krop og sind, og vær med det, der nu er. Yoga er også en forening med dig selv.

SSP hovedtelefon

Om SSP - Lytteterapi

SSP – Safe and Sound Protocol, er udviklet af Stephen Porges, der står bag den ’Den Polyvagale Teori’ om nervesystemets udvikling og som har forsket i mere end 40 år i det autonome nervesystem. Metoden anvender filtreret musik til at regulere nervesystemet mod en mere tryg tilstand, så lydfølsomhed og stress kan reduceres og dermed åbne op for mere social interaktion, bedre selvregulering samt bedre virkning af efterfølgende interventioner.

SSP kan anvendes af både børn, unge og voksne og er især velegnet, hvis du eller dit barn oplever angst, har svært ved at være opmærksom og fokuseret, er lydfølsom eller har vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge. Effekten af SSP er testet i en lang række studier af bl.a. børn med ASF, ADD samt Prader Willi syndrom. Især i studierne af børn med ASF udviste børnene signifikante forbedringer i følelsesmæssig regulering, adfærd samt lydfølsomhed efter SSP lytteterapi.