SSP - LYTTETERAPI

SSP – Safe and Sound Protocol, er en lytteterapi, der anvender filtreret musik til at regulere nervesystemet mod en mere tryg tilstand, så lydfølsomhed og stress kan reduceres og dermed åbne op for mere social interaktion, bedre selvregulering samt bedre virkning af efterfølgende interventioner.

I mellemøret findes to muskler, som ved slaphed kan gøre det sværere for nervesystemet at regulere passende, da især lavfrekvente lyde ikke automatisk dæmpes. At musklerne er slappe, kan bl.a. skyldes øreinfektioner eller for tidlig fødsel.

Lavfrekvente lyde kommer af f.eks. ventilationssystemer, blæst, støvsugere, og lign. og har i tidernes morgen også været forbundet med fare, f.eks. lyde fra reptiler, tordenvejr, jordskælv m.m. Nervesystemet reagerer ubevidst i forhold til disse lyde med ’Fight/Flight’ reaktion eller ’Freeze’ reaktion for at kroppen bedre kan beskytte sig selv.

SSP lytter

Ved at træne musklerne i mellemøret med nøje tilpasset musik får man bedre mulighed for at kunne opfatte og fokusere på menneskelig tale, som ligger på et højere frekvensinterval. Dermed øges også muligheden for at man bedre kan identificere de ubevidste signaler om tryghed og sikkerhed, som mennesker udsender via øjne, ører, stemme, ansigts- og hovedbevægelser. Og deraf kan man nemmere indgå i og forstå socialt samspil og interaktion.

Sofie lytter

Sofies historie

Min datter har en genmutation, som har påvirket udviklingen af både hjerne og nervesystem allerede i fosterstadiet. Hun har derfor svært ved at mærke sig selv, er meget let afledelig og har svært ved at selvregulere og finde ro. I 2020 gennemførte hun første forløb med SSP Core og både vi forældre og skolen oplevede en markant forskel. Hun var først og fremmest mere rolig, kunne bedre koncentrere sig, havde bedre energi og kunne bedre indgå i social interaktion med klassekammeraterne. I dag anvender vi især SSP Balance, som er et opfølgende program, der stabiliserer effekterne af SSP Core. I foråret 2021 blev jeg selv SSP certificeret og tilbyder dermed behandlingen til andre børn, unge og voksne.

SSP FORLØB

SSP-musikken findes både i en børne- og voksenudgave og kan lyttes til hjemme i egne, trygge omgivelser via en app, som giver adgang til musikken.

P.t findes der tre spor – Connect, Core og Balance, alle af fem timers total varighed.

SSP er især velegnet til:

SSP er et individuelt tilrettelagt forløb, der inkluderer et opstartsmøde med introduktion til SSP, behovsafklaring samt instruktion i SSP, skriftlig vejledning og plan for SSP-lytning, vejledning under forløbet samt efterfølgende evaluering.
Priseksempel på et SSP individuelt tilrettelagt forløb med adgang til fem timers SSP Core musik: 4.900kr
Tilmelding her